Courses

 
 

All courses are at the moment only offered in Swedish. Kurserna är till för dig som vill fördjupa dina kunskaper om och hur du kan tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i din yoga och rörelsepraktik där utbildningskvalité, forskning tillsammans med erfarenhet står i fokus. I dagsläget erbjuds två olika kurser som du hittar nedan.

AY5A2033_malinwittig.jpg

Yoga, Vetenskap & Fakta - 15 timmar fördjupning

Här får du veta exakt hur och vad yoga gör med dig och din kropp utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Yoga kan göra dig stark i både kropp och sinne, både för att den innehåller fysisk aktivitet men också för att den inrymmer återhämtning för stressreducering och mental effektivitet. Redan från första stund skapar yogan en kaskad av positiva fysiologiska reaktioner i kroppen. Under de första långa djupa andetagen sjunker stressnivån i kroppen. Musklerna slappnar av och hjärtat börjar slå långsammare så att pulsen sänks. När du börjar värma upp kroppen med yogans rörelser som steg för steg blir mer ansträngande kommer blodtrycket och pulsen att öka igen. I den avslutande vilan sätter dina lugn- och rosystem igång och gör gott för återhämtningen. Oavsett om du är en van motionär eller sällan är i rörelse finns effekten av ett yogapass kvar långt efter att det är slut. Det är inte bara något du känner själv, utan vetenskapen håller med dig.

Kursen är vanligen uppdelad på 2,5 dagar.

Vad och för vem?

Helgen är en fördjupning i yoga utifrån ett vetenskapligt perspektiv och är till för dig som är yogaentusiast eller/och yogalärare. Du bör ha en regelbunden yogapraktik eller annan erfarenhet av yoga.

Kursinnehåll på 15 timmar:

  • En fördjupning i forskningen på yoga både som prevention och behandling där upplevda effekter och biologiska mekanismer diskuteras

  • Fysiologi kopplat till yoga

  • Hur du kan applicera ett vetenskapligt förhållningssätt i din egen yogapraktik eller/och i din yogaundervisning

AY5A2561.jpg

Anatomi, fysiologi och biomekanik - 50 timmar fördjupning

Här utforskar vi yogans fysiska rörelser och stillsamma tekniker, och hur vi kan närma oss dem med ett intelligent förhållningssätt till vår yogapraktik. Du erbjuds en fördjupning i anatomi, fysiologi och biomekanik där vi tittar både teoretiskt och praktiskt på yoga utifrån ett vetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i hälsovetenskap, träningsfysiologi samt idrottsmedicin.

Kursen är vanligen uppdelad på 7-8 dagar med ev en dags paus.

Vad och för vem?

Veckan är till för dig som är yogaentusiast eller/och yogalärare. Du bör ha en regelbunden yogapraktik eller annan erfarenhet av yoga samt grundläggande kunskaper i anatomi.

Kursinnehåll på 50 timmar:

  • En fördjupning av kroppens anatomi kopplat till yoga uppdelat i övre och nedre extremiteter samt ryggrad och bröstkorg

  • En fördjupning i andnings-, cirkulations- och träningsfysiologi kopplat till yoga

  • Rörelseanalys i yoga

  • Hur du kan applicera ett vetenskapligt förhållningssätt utifrån ovanstående i din egen yogapraktik eller/och i din yogaundervisning

Ingår i kursen:

  • 50 timmar undervisningstid

  • Utskrivet kursmaterial

  • 1-2 onlineföreläsningar

Nästa kurs planeras vår/sommar 2020.