Back to All Events

REDEFINING YOGA ASANA


COURSE 20 hrs

This course is about how we can bring theories and principles from movement science to develop and deepen our physical yoga practice. It includes both theory and practice.

The course will cover:

 • When alignment matters, and when it doesn´t
 • How to integrate biomechanics and neuromechanics in yoga
 • Regressions & Progressions to evolve your movement practice 
 • How to tailor yoga asana individually
 • Mobility training at its best
 • What the research say and doesn´t

Prerequisites: You should have a regular yoga and movement practice. 

What is included:

 • 20 hours of teacher-led course
 • Printed course material 
 • Online material

Time: The expected timeframe is 9 am - 5 pm all three days.

Investment: 5900 SEK

Kursen handlar om hur vi kan med stöd i teorier och principer från rörelse- och hälsovetenskap kan utveckla och fördjupa vår fysiska yogapraxis. Innehållet handlar om hur vi tar teorin till praktiken.

Kursinnehåll:

 • När alignment är viktigt, och när det inte är det
 • Hur man integrerar biomekanik och motorkontroll i yoga
 • Regression & Progression för att utveckla din rörelsepraxis
 • Hur du skräddarsyr yoga asana individuellt
 • Det bästa inom rörlighet- och mobilitetsträning
 • Vad forskningen säger och inte kring yoga

Förutsättningar: Du bör ha en regelbunden yoga och rörelsepraxis.

Vad ingår:

 • 20 timmars lärarledd kurs
 • Tryckt kursmaterial
 • Online material

Tid: 9:00 - 17:00 alla tre dagar.

Investering: 5900 SEK